Początki łomżyńskiego pielgrzymowania, sięgają roku 1984. Pierwsza pielgrzymka liczyła ponad 2000 pielgrzymów, podzielonych na kilka grup. W drugiej pielgrzymce, było już około 2500 pątników wędrujących w 8 grupach. W następnych latach pielgrzymka rozwijała się i liczyła coraz to więcej uczestników. W roku 1991 z racji organizacji spotkania z Ojcem św., Janem Pawłem II, który odwiedził Diecezję Łomżyńską Piesza Pielgrzymka Łomżyńska została zawieszona. Jednak potrzeba tej formy duszpasterstwa spowodowała, że w 1992 roku po raz ósmy pielgrzymka wyruszyła z Łomży na Jasną Górę. Na całej trasie pielgrzymka witana jest z wielką serdecznością. W niejednej miejscowości noclegowej mieszkańcy mówią, że odwiedziny pielgrzymki to dla nich wielkie święto, dlatego przez cały rok oczekują na te niezwykłe spotkanie.