Kierownik pielgrzymki: ks. Grzegorz Kosiorek

Zastępca kierownika pielgrzymki: ks. Artur Akimowicz

Szef przemarszu: ks. Mariusz Szulc

Zastępca szefa przemarszu: ks. Emil Sasinowski

Szef służby porządkowej: ks. Stanisław Siemion

Szefowa służby medycznej: Jolanta Charchut

Lekarz pielgrzymki: Joanna Kukwa

Ceremoniarz: Krystian Piekarski

Kwatermistrz: Monika Kaczyńska

Służba medialna: ks. Krzysztof Krajewski, Justyna Krajza-Kajko

Ojciec duchowny: ks. Łukasz Gołaszewski