Komunikat w sprawie warunków uczestnictwa w 37 PPŁ na Jasną Górę

 

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:

  1. Być pełnoletni.
  2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
  3. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
  4. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych ( w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi  50% wpisowego; 2 i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł.)
  5. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
  6. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości ( dawny dworzec PKS).
  7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
  8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
  9. Terminy zapisów; 27 czerwca- 25 lipca 2021Parafie w których można dokonać zapisu:

Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

 

Karta zapisu do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1G4thYZhNWQv6yma4QacRV7t8qUf1GQYt/view?fbclid=IwAR3nP0rjWLuAPL-k4wzTuFNQGgwpu1NQsryZniSlJVQUSdh0cRI45FPWZJ4