Zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego w sprawie tegorocznej 36 PPŁ na Jasną Górę.

Biorąc pod uwagę stan epidemiczny w naszym kraju i wymogi sanitarne jakie się z tym wiążą oraz regulacje prawne, które wykluczają pielgrzymowanie w dotychczasowej formie, a także w trosce o dobro duchowe, bezpieczeństwo, zdrowie naszych diecezjan i wymogi organizacyjne, po konsultacjach z odpowiednimi władzami i przewodnikiem PPŁ zarządzam, że tegoroczna Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę odbędzie się jedynie w formie symbolicznej. Pielgrzymów naszej diecezji będzie reprezentować wyłącznie kilku kapłanów i 5 osób świeckich podążających szlakiem pątniczym. Jednocześnie zachęcam wszystkich dotychczasowych pielgrzymów i sympatyków do budowania wspólnoty pielgrzymkowej oraz łączności duchowej przy pomocy mediów diecezjalnych i pielgrzymkowych, które przygotują na ten czas odpowiedni program. Polecając obecną trudną sytuację i wszystkich zaangażowanych w dzieło pielgrzymowania opiece Maryi naszej Matki i Królowej z nadzieją na przyszłoroczne wspólne pielgrzymowanie z serca błogosławię.

„ Nie zna śmierci Pan żywota…”

Kochani Pielgrzymi, Sympatycy, Przyjaciele i Dobrodzieje nasze pielgrzymki!
Zbliżają się najważniejsze dni dla każdego chrześcijanina-
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tegoroczne świętowanie zmartwychwstania
Pańskiego będzie jednak nieco inne niż zwykle. Wielki Post, który nas
przygotowywał do świętowania był niezwykle trudny, naznaczony
niepewnością, obawami, może nawet lękiem.

ŁOMŻA
Parafia pw. Krzyża Świętego
Facebook: https://www.facebook.com/krzyz.lomza/?ref=br_rs
Msze w godzinach: 7.30
Parafia Św. Brunona
Kanał parafii na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwVVMcURIaorCcpbWe9WqnA
Msze w godzinach: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00

Czy podczas Mszy online też trzeba klękać? Jak ubrać się na taką Mszę? Co to jest Komunia Duchowa?

Na wszystkie pytania dotyczące udziału w Eucharystii w tej nowej rzeczywistości, w filmie odpowiada ksiądz Marek Żmijewski

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JZBb8zoeyC8