W 37. PPŁ brało udział 190 pątników - 118 sióstr i 72 braci. Do tego 57 osób w służbach pielgrzymkowych, co daje łączną sumę 247 pielgrzymów
 
Na pielgrzymi szlak nie moglibyśmy wyruszyć, gdyby nie nasi dobroczyńcy:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miasta Łomża
Urząd Gminy Nowe Piekuty
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Lasy Państwowe
ROLSTAL Pawłowski
PHU "Kurpiewski"
PTM Wyszyński
BF Transport
Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Apteka A.M. Dorawska Ostrów Mazowiecka
3vet Gabinet Weterynaryjny Kamiński Milewski Łada
Przy Banku Apteka- Damian Kraszewski
 
Oraz wielu darczyńców indywidualnych i pielgrzymi duchowi z licznych parafii naszej diecezji
Wielkie Bóg zapłać za serce i pomoc

Pielgrzym aby zdać bagaż na samochód bagażowy musi mieć legitymację pielgrzyma.

Bagaże można zdać:
31 sierpnia w godz. od 18:00- 20:00 Ostrołęka parafia św. Antoniego; ul. Gomulickiego 1A 
31 sierpnia w godz. od 18:00- 20:00 Łomża – Plac Niepodległości przy ul. Giełczyńskiej (dawny
dworzec PKS)
1 sierpnia od godz. 5:00 Łomża -Plac Niepodległości przy ul. Giełczyńskiej (dawny dworzec PKS)
2 sierpnia od godz. 8:00- Ostrów Maz. plac przy plebanii parafii Wniebowzięcia NMP.

Komunikat w sprawie warunków uczestnictwa w 37 PPŁ na Jasną Górę

 

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:

  1. Być pełnoletni.
  2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
  3. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
  4. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych ( w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi  50% wpisowego; 2 i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł.)
  5. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
  6. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości ( dawny dworzec PKS).
  7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
  8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
  9. Terminy zapisów; 27 czerwca- 25 lipca 2021Parafie w których można dokonać zapisu:

Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

 

Karta zapisu do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1G4thYZhNWQv6yma4QacRV7t8qUf1GQYt/view?fbclid=IwAR3nP0rjWLuAPL-k4wzTuFNQGgwpu1NQsryZniSlJVQUSdh0cRI45FPWZJ4