Pielgrzym aby zdać bagaż na samochód bagażowy musi mieć legitymację pielgrzyma.

Bagaże można zdać:
31 sierpnia w godz. od 18:00- 20:00 Ostrołęka parafia św. Antoniego; ul. Gomulickiego 1A 
31 sierpnia w godz. od 18:00- 20:00 Łomża – Plac Niepodległości przy ul. Giełczyńskiej (dawny
dworzec PKS)
1 sierpnia od godz. 5:00 Łomża -Plac Niepodległości przy ul. Giełczyńskiej (dawny dworzec PKS)
2 sierpnia od godz. 8:00- Ostrów Maz. plac przy plebanii parafii Wniebowzięcia NMP.

Komunikat w sprawie warunków uczestnictwa w 37 PPŁ na Jasną Górę

 

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:

  1. Być pełnoletni.
  2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
  3. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
  4. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych ( w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi  50% wpisowego; 2 i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł.)
  5. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
  6. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości ( dawny dworzec PKS).
  7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
  8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
  9. Terminy zapisów; 27 czerwca- 25 lipca 2021Parafie w których można dokonać zapisu:

Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

 

Karta zapisu do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1G4thYZhNWQv6yma4QacRV7t8qUf1GQYt/view?fbclid=IwAR3nP0rjWLuAPL-k4wzTuFNQGgwpu1NQsryZniSlJVQUSdh0cRI45FPWZJ4

Ze względu na zmieniającą się sytuacje epidemiczną, spadek zachorowań, zwiększającą się ilość zaszczepionych osób przeciwko COVID 19, a także wielkie pragnienie wiernych pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i wszelkiej ostrożności oraz uwzględniając wytyczne GIS odnośnie ruchu pielgrzymkowego, postanowiłem przywrócić tradycyjną formę pielgrzymki. Będzie ona jednak nieco zmodyfikowana z racji na konieczność zachowania zasad sanitarnych i wskazań GIS. Tegoroczna pielgrzymka wyruszy 1 sierpnia tylko z Łomży jako jedna grupa z ograniczeniem liczby pątników do 300 osób. Na szlaku rezygnujemy z noclegów w domach gospodarzy a korzystamy z pól namiotowych, aby ograniczyć kontakt z mieszkańcami i stawiania ich w niezręcznej sytuacji powodującej obawy przed ewentualnym zarażeniem COVID 19. Konkretne zalecenia i wymogi dotyczące pątników kierownictwo pielgrzymki będzie publikować na stronie internetowej i facebooku pielgrzymkowym. Zachęcam jednocześnie do wspierania pielgrzymów modlitwą i ofiarami w naszych parafiach, czy to grupach białych pielgrzymów duchowych, czy też indywidualnie. Jak w latach ubiegłych, media diecezjalne i pielgrzymkowe przygotują odpowiednie materiały i programy pozwalające w dwóch pierwszych tygodniach sierpnia na zbudowanie duchowej wspólnoty pielgrzymkowej, do której zapraszam wszystkich diecezjan. Zawierzając dzieło 37 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę Czarnej Madonnie z serca błogosławię.
 
 
+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński
Łomża 28 maja 2021
N. 497/B/2021