PIESZA PIELGRZYMKA ŁOMŻYŃSKA  (PPŁ)
NA  JASNĄ  GÓRĘ
1 - 14  sierpnia

REGULAMIN

Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. To niezwykła forma wędrownych rekolekcji w drodze, przeżytych w ciągu 14 dni. Jesteśmy jedną wielką RODZINĄ PIELGRZYMKOWĄ, rezygnujemy zatem z formy „pan”, „pani”, a zwracamy się do siebie nawzajem „SIOSTRO”, „BRACIE” starając się, by słowa te nie były w naszych ustach sloganem czy frazesem. To co wypełnia treść całej Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie - MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy sobie nawzajem z pomocą i życzliwością - na trasie, postojach i noclegach.

NASZE PIELGRZYMOWANIE ROZPOCZYNAMY
Łomża - 1 sierpnia. Grupa Żółto - Brązowa.
Msza św. w katedrze o godz. 6.00; wymarsz ok. godz. 7.15;

Ostrołęka - 1 sierpnia. Grupa Czerwono-Zielona.
Msza św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP (Fara) o godz. 6.00; wymarsz ok. godz. 7.15;

Zambrów - 1 sierpnia. Grupa Niebieska.
Msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej o godz. 6.00; wymarsz ok. godz. 7.15;

Ostrów Maz. - 2 sierpnia. Grupa Srebrna.
Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 9.00

Wyszków - 3 sierpnia. Grupa Fioletowa.
Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha o godz. 6.00; wymarsz o godz. 7.00.

ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI:
Wejście na Jasną Górę 13. sierpnia ok. godz. 19.00. Msza św. w Kaplicy MB. ok. godz. 20.00 Nocleg w Częstochowie w zakresie własnym lub na polu przy samochodach bagażowych grupy, przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża.
Rozwiązanie PPŁ 14. sierpnia po mszy św. o godz. 9.00 na Wałach Jasnogórskich, wraz z pielgrzymami diecezji siedleckiej, płockiej i kaliskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej (PPŁ) na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:
a) akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter (nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy, śpiewy); Głównym punktem dnia jest MSZA św., na której obecność jest obowiązkowa, w miarę możliwości przystępujemy do Komunii św.,
b) pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga,
c) nie będzie posiadał i zażywał narkotyków, palił tytoniu i pił alkoholu,
d) zachowa polecenia księży i służb porządkowych,
e) będzie przestrzegał przepisów Kodeksu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych (zabrania się: przekraczania osi jezdni w czasie marszu, odpoczynku na jezdni i poboczu),
f) nie będzie biernym uczestnikiem, ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów.

PORZĄDKOWI muszą mieć ukończone 18 lat, a wydający polecenia i sygnały uczestnikom ruchu - muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kamizelki.

ZAPISY na PPŁ. Odbywają się w większych parafiach i w budynku przy KATEDRZE od 4. niedzieli lipca oraz na trasie pielgrzymki w SEKRETARIACIE.
Przy zapisach, uiszczamy wpisowe przeznaczone na pokrycie kosztów pielgrzymki (lekarstw, transportu, napraw, koszulek w kolorach grup, kosztów nagłośnienia i sanitariatów) oraz opłatę za bagaż. Pielgrzym otrzymuje: znaczek, śpiewnik i kartę pielgrzyma, którą powinien nosić przy sobie na trasie i okazywać służbom porządkowym.

KARTA PIELGRZYMA, jest wymagana, codziennie:
- do zdania bagażu na samochód pielgrzymkowy,
- do wejścia na punkt medyczny,
- na trasie pielgrzymki do okazania służbom porządkowym, mającym prawo do legitymowania pielgrzymów.

NOCLEGI - przede wszystkim w namiotach ustawionych na polu namiotowym wskazanym przez kwatermistrza lub w stodołach. Noclegi w pomieszczeniach gospodarzy są przeznaczone przede wszystkim dla osób starszych i matek z małymi dziećmi. Noclegi są zawsze oddzielne dla sióstr i braci, przypominamy - koedukacja jest ZABRONIONA (nie dotyczy małżonków i rodzeństwa w linii prostej).

CISZA NOCNA obowiązuje od godz. 22.00 do pobudki. Zachowanie ciszy nocnej jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z przykazania miłości bliźniego.
W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, toalety) w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na teren noclegu nie wolno wchodzić przed przybyciem grupy. Nie do przyjęcia jest przebywanie poza grupami w trakcie marszu, jak i na noclegach. Zabronione jest wcześniejsze rozbijanie namiotów przed przybyciem Pielgrzymki i zajmowanie kwater. Na noclegach i postojach obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, stawach i innych zbiornikach wodnych i rozpalania ognisk.

GOŚCIE - odwiedzający pątników na trasie, jak i na miejscu noclegu, są zobowiązani do przestrzegania regulaminu PPŁ.

WYŻYWIENIE - od 5 sierpnia PPŁ towarzyszą samochody z zaopatrzeniem, w których można nabyć codzienne produkty (chleb, słodycze, napoje zimne i gorące itp). Na noclegach Bracia Kierowcy przygotowują kawę. Staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innym. Za otrzymaną bezinteresowną gościnność na trasie dziękujemy ze szczególną wdzięcznością. Rezygnujemy ze spożywania lodów, gdyż są one najczęstszą przyczyną groźnych zatruć.
Każdy pątnik zabiera ze sobą różaniec, modlitewnik oraz śpiewnik.
Uwaga: Nie wolno zabierać cennych rzeczy!

STRÓJ - Wyraża pokutny charakter pielgrzymki! Musi to być strój wygodny i skromny (uwaga: nie nosimy wydekoltowanych bluzek, koszulek na ramiączka, zbyt krótkich spodenek)!

SŁUŻBA MEDYCZNA udziela pomocy doraźnej na trasie i w Punktach Medycznych.
Dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają lekarzowi, siostrze pielęgniarce lub porządkowym grupy. W przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać przepustkę pisemną od lekarza na opuszczenie grupy i indywidualne dotarcie do miejsca noclegu. Nie upoważnia to do wcześniejszego rozbijania namiotu czy zajmowania kwater przed przybyciem grup. Oczekujemy na grupy przy samochodach bagażowych i nie bierzemy bagażu.
O sposobie udzielania pomocy lekarskiej decyduje Lekarz Pielgrzymki.
Samochody do przewozu chorych nie są taksówkami do codziennej jazdy lecz służą pomocą pielgrzymom z chwilową niedyspozycją; jeżeli więc Lekarz Pielgrzymki uzna, że pielgrzym doznał kontuzji uniemożliwiającej dalsze maszerowanie na trasie pielgrzymki, ma prawo zadecydować o jego powrocie do domu.

WSKAZANIA SŁUŻBY ZDROWIA
Każdy pątnik w czasie całej drogi zasadniczo korzysta z własnej mini-apteczki, w skład której wchodzą:
- zasypka
- talk kosmetyczny
- spirytus salicylowy
- 3 bandaże elastyczne
- 4 bandaże zwykłe
- glucardiamid, krople żołądkowe
- indywidualne, stale używane lekarstwa.
Najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym ma przy sobie.
Na punkt MEDYCZNY przychodzimy umyci, ze swoimi medykamentami i bandażami.

BAGAŻE - Zabieramy ze sobą dwa bagaże: pierwszy - PODRĘCZNY, na każdy dzień (mały plecak na ramię) z jedzeniem na cały dzień, drugi (duży plecak, torba turystyczna) - zdajemy na samochód bagażowy swojej grupy (każda grupa posiada do dyspozycji samochód ciężarowy przewożący bagaże do następnego miejsca noclegu). Bagaż odbieramy wieczorem i oddajemy rano, zawsze, za okazaniem karty bagażowej! Bagaż (plecak, walizka, namiot, śpiwór lub gruby koc) powinien być dobrze zabezpieczony przed deszczem i zaopatrzony w wodoodporną wizytówkę, przypiętą na widocznym miejscu.
Na wizytówce należy napisać:
nr kary pielgrzyma - imię, nazwisko - adres - grupę, np.:
0951 - Jan Kowalski - Łomża, ul. Hotelarska 45/7 – ŻÓŁTA
Opłata za bagaż, obejmuje plecak lub torbę turystyczną
z zapakowanym do środka śpiworem i dołączoną na zewnątrz karimatą.
Waga bagażu nie może przekraczać 20 kg.

SAMOCHODY PRYWATNE NIE MOGĄ towarzyszyć Pielgrzymce.

PORZĄDEK. Nie zaśmiecamy trasy, miejsc postojów i noclegów. Na śmieci i odpadki będą przeznaczone specjalne pojemniki. pozostawiamy po sobie czystość i porządek.

UDZIAŁ OSÓB NIELETNICH w Pielgrzymce.
a) do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie;
b) w wieku 16-18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów przedstawionych przy zapisie;

O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje Kierownik PPŁ.

Wzory pozwoleń do udziału w PPŁ  dla osób nieletnich znajdują się na naszej stronie www.pielgrzymka.lomza.pl.

Uwaga! Za nieprzestrzeganie regulaminu PPŁ, zaleceń przewodników i służb pielgrzymkowych, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się:
- upomnienie ustne,
- upomnienie z wpisem do legitymacji,
- wykluczenie z grona pielgrzymów, z podaniem nazwiska do wiadomości pątników oraz ks. Proboszcza.

Pielgrzymie! Życzymy Ci abyś nie tylko szczęśliwie dotarł na Jasną Górę Zwycięstwa, ale też tego, by głębokie doświadczenia pomogły Ci pięknie żyć, rozwijać swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo. Obyś też potrafił podczas drogi prawidłowo odczytać swoje życiowe powołanie i odnalazł własne miejsce w budowaniu Królestwa Bożego.

UBEZPIECZENIE! Pielgrzymi ubezpieczeni są w wymiarze podstawowym.
Firma ubezpieczająca: CONCORDIA POLSKA oddział w Lublinie. Oferta ubezpieczenia: „Pielgrzym” agent: „OLIMP PLUS” Mateusz DAJOS  tel. 887-522-008.

Oświadczam, że znam regulamin Pielgrzymki i zobowiązuję się jego przestrzegać. Wyrażam zgodę na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podania mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mego zdrowia i życia. Zgadzam się także na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych i zdjęć dla potrzeb Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej.


...........................................................
podpis pielgrzyma